ponedeljak, 22. jul 2024
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Reference PDF Štampa El. pošta

Uvećaj

Preduzeće za telekomunikacije TELEKOM SRBIJA a.d. 2008. god.
Isporuka, montaža i puštanje u rad postrojenja za hlađenje vode; objekat TKC Beograd

Osnovu postrojenja čine 3 agregata  za hlađenje tečnosti – čilera, proizvod CLIMAVENETA, sa bezuljnim centrifugalnim kompresorima TURBOCOR i vodom hlađenim kondenzatorima.
Uvećaj

Rocler inženjering Budva, 2008. god.
Klimatizacija i priprema sanitarne tople vode; objekat u Budvi

Isporuka, montaža i puštanje u rad opreme za klimatizaciju proizvod RHOSS i pripremu     
sanitarne tople vode solarni sistem WOLF

(sprega sistema za klimatizaciju-toplotnih pumpi sa desuperhiterima i solarnog sistema za pripremu sanitarne tople vode)
Uvećaj

Kaženegra Vladimir, 2008. god.
Klimatizacija i priprema sanitarne tople vode; objekat u Pržnu

Isporuka, montaža i puštanje u rad opreme za klimatizaciju proizvod RHOSS i pripremu sanitarne tople vode WOLF

Uvećaj

Economic Vitez, 2008. god.
Grejanje i priprema tople vode za bazen; objekat: hotel Rreumal u banji Fojnica

Puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda proizvod RHOSS, sa vijčanim kompresorima.
Uvećaj

ORSIM, 2008. god.
Klimatizacija proizvodnog pogona; objekat u Vrčinu

Isporuka, montaža i puštanje u rad toplotne pumpe proizvod AISIN - TOYOTA, sa scroll kompresorima pogonjenim motorom na gas i fan coil aparata proizvod RHOSS.