četvrtak, 20. jun 2024
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Razvoj PDF Štampa El. pošta
Uvećaj

Beohamex d.o.o. Beograd, 2005. god.
Izrada brodskih agregata za hlađenje tečnosti tip BWC.M.35.STD; Qh=34,6 kW

Agregat za hlađenje vode - čiler sa poluhermetičkim klipnim kompresorom BITZER (marine aplication), dobošastim morskom vodom hlađenim kondenzatorom BITZER i pločastim isparivačem ALFA LAVAL, vođen elektronskim kontrolerom ECH 420 INVENSYS.

Uređaj, predviđen za rad u brodskim instalacijama, je fabrički kompletiran, ispitan i napunjen potrebnim rashladnim sredstvom. Povezivanje i puštanje u rad zahteva samo priključenje cevovoda za hladnu i kondenzatorsku vodu, kao i elektro povezivanje.

Uvećaj

AMASIS d.o.o. 2007. god.
Klimatizacija hotela; objekat hotel „Master“, Novi Sad

Isporuka i puštanje u rad agregata za hlađenje tečnosti – čilera sa rekuperatorom 100% za pripremu sanitarne vode, vazduhom hlađenim kondenzatorom i scroll kompresorima, proizvod RHOSS i krovne klima jedinice »roof top« sa modulom za free cooling, proizvod RHOSS.

Uvećaj

Preduzeće za telekomunikacije TELEKOM SRBIJA a.d. 2008. god.
Isporuka, montaža i puštanje u rad postrojenja za hlađenje vode; objekat TKC Beograd

Osnovu postrojenja čine 3 agregata za hlađenje tečnosti – čilera, proizvod CLIMAVENETA, sa bezuljnim twin-turbo centrifugalnim kompresorima TURBOCOR i vodom hlađenim kondenzatorima.

Uvećaj

Rocler inženjering Budva, 2008. god.
Klimatizacija i priprema sanitarne tople vode; objekat u Budvi

Isporuka, montaža i puštanje u rad opreme za klimatizaciju proizvod RHOSS i pripremu
sanitarne tople vode, solarni sistem WOLF

(sprega sistema za klimatizaciju-toplotnih pumpi sa desuperhiterom i solarnog sistema za pripremu sanitarne tople vode)

Uvećaj

Economic Vitez, 2008. god.
Grejanje i priprema tople vode za bazen; objekat: hotel Rreumal u banji Fojnica

Izrada tehničkog rešenja i puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda sa vijčanim kompresorima, proizvod RHOSS.

Postrojenje koristi podzemnu vodu kao toplotni izvor za isparivač preko pločastog razmenjivača, proizvod EUROHEAT.

Uvećaj

ORSIM, 2008. god.
Klimatizacija proizvodnog pogona; objekat u Vrčinu

Isporuka, montaža i puštan

je u rad toplotne pumpe proizvod AISIN - TOYOTA, sa scroll kompresorima pogonjenim motorom na gas i fan coil aparatima, proizvod RHOSS.