Reference Štampa
Uvećaj

JOVEX, Podgorica, 1994. god.
Hladnjača za skladištenje južnog voća i dozrevanje banana kapaciteta 900 t

Centralni rashladni sistem sa otvorenim klipnim kompresorima BITZER i vodom hlađenim kondenzatorom za četri više režimske komore za skladištenje južnog voća i tri komore sa kontrolisanom atmosferom za zrenje banana, vođene elektronskim regulatorima ELIWELL.
Uvećaj

ŠMIBEX, Podgorica, 1995. god.
Hladnjača za skladištenje južnog voća i dozrevanje banana kapaciteta 300 t

Centralni rashladni sistem sa poluhermetičkim klipnim kompresorima BITZER i vodom hlađenim kondenzatorom za 1 dvo režimsku komoru (-20/+4°C) sa predkomorom za skladištenje i 2 komore sa kontrolisanom atmosferom za zrenje banana, vođene elektronskim regulatorima ELIWELL.
Uvećaj

PTT saobraćaja “SRBIJA”, 1995. god.
Klimatizacija računskog centra automatske telefonske centrale Sremska Mitrovica

Dva klima ormana proizvod FILTERFRIGO u “split” varijanti: unutrašnja jedinica je klima komora sa centrifugalnim ventilatorom, isparivačem i komandno razvodnim uređajem sa elektronskim regulatorima ELIWELL, a spoljna jedinica vazduhom hlađena kompresorsko-kondenzatorska sa poluhermetičkim kompresorom DWM COPELAND.
Uvećaj

PTT saobraćaja “SRBIJA”, 1996. god.
Klimatizacija automatske telefonske centrale Sremska Mitrovica

Dva klima ormana sa duvanjem u pod, proizvod FILTERFRIGO u “split” varijanti na bazi uređaja RUUD.
Uvećaj

MONTAŽA Beograd, 1996. god.
Hladnjača za Odmaralište ratnih vojnih invalida u IGALU

3 komore i pretkomora: za voće i povrće, sveže meso i smrznuto meso, opremljenih autonomnim rashladnim sistemima sa isparivačima FRIGA BOHN i kompresorsko kondenzatorskim agregatima DWM COPELAND, vođene elektronskim regulatorima ELIWELL.


Uvećaj

Preduzeće za telekomunikacije “TELEKOM SRBIJA” a.d.,1998. god.
Klimatizacija automatske telefonske centrale INĐIJA

Dva klima ormana sa duvanjem u pod, proizvod FILTERFRIGO u “split” varijanti na bazi uređaja RUUD.
Uvećaj

HIP-Petrohemija a.d. Pančevo, 1998. god.
Rashladna instalacija - objekat skladište katalizatora

Izvedena sa kompresorom DWM COPELAND, vodom hlađenim kondenzatorom FRIGA BOHN i automatikom DANFOSS, vođena elektronskim regulatorom ELIWELL. Isparivač JUGOSTROJ je ugrađen u postojeću klima komoru.
Uvećaj

SAN FRANCISKO Podgorica, 1999. god.
Hladnjača za skladištenje južnog voća i dozrevanje banana kapaciteta 3.200 t, površine 5.000 m2

Rashladni sistem sa poluhermetičkim klipnim kompresorima DWM COPELAND, vodom hlađenim kondenzatorom i isparivačima FRIGA-BOHN, bunarskim potapajućim pumpama ROVATTI, akumulacionim sudovima VAREM i automatikom DANFOSS, RANCO i JOHNSON CONTROLS za 4 komore za skladištenje južnog voća vođene elektronskim regulatorima ELIWELL i 19 pritisnih komora za zrenje banana, vođenih specijalnim elektronskim regulatorima PROBA 50 RIPENING SYSTEM.
Uvećaj

u saradnji sa firmom Terming – Beograd, 1999. god.
Priprema tople sanitarne vode - objekat Slovenska plaža Budva

Isporuka montaža i puštanje u rad toplotne pumpe JUGOSTROJ za pripremu sanitarne tople vode u sprezi sa sistemom sunčanih kolektora.
Uvećaj

Tipoplastika Gornji Milanovac, 2000. god.
Hlađenje tehnološke vode

Montaža, povezivanje čilera TRANE sa separatnim vazduhom hlađenim kondenzatorima (remote condenser) i puštanje u rad.


Uvećaj

u saradnji sa firmom Montaža Beograd, 2000. god.
Klimatizacija poslovnog prostora - objekat TC Budva

Isporuka i puštanje u rad agregata za pripremu vode, toplotne pumpe RHOSS i klima komore na krovu objekta u roof top varijanti.
Uvećaj

Klinički Centar Srbije, 2001. god.
Rashladna instalacija za hlađenja skenera Urgentnog centra

Isporuka, montaža i puštanje u rad agregata za hlađenje vode, čilera sa hidro modulom proizvod RHOSS za hlađenje skenera
Uvećaj

u saradnji sa firmom Partner inženjering Beograd, 2001. god.
Klimatizacija - objekat TK Centar Beograd

Isporuka i puštanje u rad agregata za pripremu vode, toplotne pumpe RHOSS
Uvećaj

u saradnji sa firmom Partner inženjering Beograd, 2002. god.
Klimatizacija - objekat British consil

Isporuka i puštanje u rad agregata za pripremu vode, toplotne pumpe RHOSS
Uvećaj

u saradnji sa firmom TIM Kolos Beograd, 2002. god.
Klimatizacija poslovnog prostora - objekat banka Societe generale

Isporuka i puštanje u rad agregata za pripremu vode, toplotne pumpe RHOSS


Uvećaj

Klinički Centar Srbije, 2002. god.
Rashladna instalacija za potrebe hlađenja skenera - objekat Neurohirurgija

Isporuka, montaža i puštanje u rad agregata za hlađenje vode, čilera sa hidro modulom proizvod RHOSS za hlađenje skenera, dva zidna split klima uređaja proizvod LG za klimatizaciju prostorija operatera i skenera i dva jonizatora proizvod AMCOR za prostorije operatera i skenera.
Uvećaj

Termogas Inđija, 2003. god.

Isporuka i puštanje u rad agregata za hlađenje vode RHOSS
Uvećaj

u saradnji sa firmom Termovent komerc d.o.o. Beograd, 2003. god.
Klimatizacija proizvodne hale, čiste sobe - objekat Hemofarm Vršac

Izrada i montaža 5000 m2 predizolovanih kanala Izrađenih od poliuretanskih panela obostrano obloženih Al-folijom proizvod ALP - Italy
Uvećaj

Terming d.o.o. Beograd, 2003. god.
Klimatizacija - objekat benzinska pumpa NBGD

Isporuka i montaža agregata za hlađenje vode, čilera RHOSS;
Uvećaj

Habit farm, 2003. god.
Klimatizacija proizvodnog prostora

Isporuka i montaža agregata za hlađenje vode, čilera RHOSS;


Uvećaj

EUROCONS GROUP, 2003. god.
Priprema hladne vode; objekat Institut Torlak

Isporuka i montaža agregata za hlađenje tečnosti – čilera proizvod RHOSS i izrada instalacije.
Uvećaj

FAB LIVE Podgorica, 2004. god.
Sistem za klimatizaciju - objekat Benzinska stanica u Podgorici

Isporuka i montaža toplotne pumpe, parapetnih fan coil aparata i kanalskih fan coil uređaja, proizvod RHOSS sa predizolovanim kanalima za razvod vazduha od poliuretanskih panela obostrano obloženih Al folijom, proizvod ALP Italy.
Uvećaj

Terming d.o.o. Beograd, 2004. god.
Klimatizacija - objekat Benzinska pumpa ZMAJ

Isporuka i montaža klimatizacione opreme RHOSS: čilera i kasetnih fan coil aparata
Uvećaj

Tehnomag term Novi Sad, 2004. god.

Isporuka toplotne pumpe proizvod RHOSS
Uvećaj

Nacionalna štedionica Beograd, 2004. god.
Klimatizacija server sale

Isporuka i montaža klima opreme na bazi dva uređaja RHEEM u “split” varijanti.


Uvećaj

Eko elektrofrigo d.o.o. Novi Beograd, 2004. god.
Klimatizacija proizvodne hale - objekat pekara KLAS

Isporuka i montaža predizolovanih kanala Izrađenih od poliuretanskih panela obostrano obloženih Al-folijom proizvod ALP - Italy

Uvećaj

Preduzeće za telekomunikacije “TELEKOM SRBIJA” a.d. 2004. god.
Klimatizacija telefonske centrale - objekat TC Požarevac,Smederevo,Loznica,Valjevo;

Isporuka i montaža opreme za free cooling sistem: klima komore za ubacivanje i odsisavanje TERMOVENT KOMERC sa frekventnim regulatorima ventilatora, demperima sa motornim pogonima, vođene digitalnim regulatorima FX15 JOHNSON CONTROLS. Razvod vazduha izveden predizolovanim kanalima od ALP poliuretanskog panela.
Uvećaj

Nordvik Beograd, 2005. god.
Hladnjače za čuvanje smrznutog peciva i sistem za klimatizaciju - objekat Pekara Delifrance
- Rashladni sistem hladnjače za čuvanje smrznutog peciva sa poluhermetičkim klipnim kompresorom BITZER, vazduhom hlađenim kondenzatorom ALFA LAVAL i isparivačima RIVA COLD, vođene elektronskim regulatorom DANFOSS.
- Rashladni sistem dnevne hladnjače za smrznuto pecivo sa hermetičkim klipnim kompresorom MANEUROP, vodom hlađenim kondenzatorom ALFA LAVAL i isparivačem RIVA COLD, vođene elektronskim regulatorom DIXELL.
- Isporuka i montaža klima opreme na bazi uređaja RHEEM u “split” varijanti, vođenih elektronskim termostatima
ROBERTSHAW i predizolovanih kanala Izrađenih od poliuretanskih panela obostrano obloženih Al-folijom proizvod ALP - Italy.

Uvećaj

Frigomex, 2005. god.
Izrada i montaža predizolovanih kanala; objekat Soko Štark

Izrađenih od poliuretanskih panela obostrano obloženih Al-folijom proizvod P3 - Italy
Uvećaj

Radijator inženjering Kraljevo, 2005. god.
Klimatizacija prodajnog prostora; objekat INTEREX Niš
Isporuka i puštanje u rad čilera RC GROUP i kanalskih fan coil aparata RHOSS

Radijator inženjering Kraljevo, 2005. god.
Klimatizacija prodajnog prostora; objekat INTEREX Zaječar

Isporuka i puštanje u rad čilera RC GROUP i kanalskih fan coil aparata RHOSS;


Uvećaj

Preduzeće za telekomunikacije “TELEKOM SRBIJA” a.d. 2005. god.
Klimatizacija prostora telefonske centrale; objekat Subotica, Stara Pazova

Isporuka i montaža klima ormana RC GROUP sa spoljnim vazduhom hlađenim kondenzatorom (remote condenser).
Uvećaj

Beohamex d.o.o. Beograd, 2005. god.
Izrada brodskih agregata za hlađenje tečnosti tip BWC.M.35.STD; Qh=34,6 kW

Agregat za hlađenje vode - čiler sa poluhermetičkim klipnim kompresorom BITZER (marine aplication), dobošastim morskom vodom hlađenim kondenzatorom BITZER i pločastim isparivačem ALFA LAVAL, vođen elektronskim kontrolerom ECH 420 INVENSYS. Uređaj, predviđen za rad u brodskim instalacijama, je fabrički kompletiran, ispitan i napunjen potrebnim rashladnim sredstvom. Povezivanje i puštanje u rad zahteva samo priključenje cevovoda za hladnu i kondenzatorsku vodu, kao i elektro povezivanje.
Uvećaj

FRIGOMEX, 2006. god.
Klimatizacija proizvodnog prostora; objekat Štark

Izrada i isporuka predizolovanih kanala Izrađenih od poliuretanskih panela obostrano obloženih Al-folijom proizvod ALP - Italy.
Uvećaj

RICK – EIS Beograd, 2006. god.
Izrada projekata termotehničkih instalacija; objekat Fabrika sladoleda u Inđiji

Instalacija klimatizacije sa kanalskim razvodom, Instalacije centralne pripreme tople i hladne vode u toplotnim podstanicama i razvod Kotlarnica na gas i merno regulaciona stanica Unutrašnji razvod komprimovanog vazduha Kompresorska stanica Rashladne instalacije komora za skladištenje sladoleda i smrznute hrane, voća i povrća

Uvećaj

Radijator inženjering Kraljevo, 2006. god.
Klimatizacija prodajnog prostora; objekat INTEREX – Šabac

Isporuka i puštanje u rad čilera RC GROUP i kanalskih fan coil aparata RHOSS


Uvećaj

Radijator inženjering Kraljevo, 2006. god.
Klimatizacija poslovnog prostora; objekat Telekom Srbija a.d

Isporuka i ugradnja i puštanje u rad čilera i kasetnih fan coil aparata RHOSS i klima ormana RC GROUP;
Uvećaj

Kim Tec Beograd, 2006. god.
Isporuka rashladne opreme, proizvod RC GROUP i VENTILCLIMA – Italija

Isporuka agregata za hlađenje vode – cilera i kanalske klima jedinice, proizvod RC GROUP i 60 kom. fan coil aparata, proizvod VENTILCLIMA – Italija
Uvećaj

Pionir Paraćin. 2006. god.
Klimatizacija proizvodnog prostora; objekat Pionir Paraćin

Isporuka i puštanje u rad čilera i kanalskih fan coil aparata RHOSS i regulacionih dempera sa motornim pogonom BELIMO.
Uvećaj

Grijanje Invest – Pale, 2006. god.
Klimatizacija poslovnog prostora; objekat Grijanje Invest – Pale

Izrada i isporuka 770 m2 predizolovanih kanala Izrađenih od poliuretanskih panela obostrano obloženih Al-folijom proizvod ALP - Italy.
Uvećaj

Eko elektrofrigo d.o.o. Novi Beograd, 2006. god.

Izrada projekta za tunel za smrzavanje malina; objekat Zimonjić – Arilje


Uvećaj

Eko elektrofrigo d.o.o. Novi Beograd, 2006. god.

Izrada projekta za hladnjaču za jabuku; objekat Slankamenka  - Slankamen
Uvećaj

AMASIS d.o.o. 2007. god.
Klimatizacija hotela; objekat hotel „Master“, Novi Sad

Isporuka i puštanje u rad agregata za hlađenje tečnosti – čilera sa rekuperatorom 100% za pripremu sanitarne vode, vazduhom hlađenim kondenzatorom i scroll kompresorima, proizvod RHOSS i krovne klima jedinice »roof top« sa modulom za free cooling, proizvod RHOSS.
Uvećaj

SOKO-NADA ŠTARK, 2007. god.
Klimatizacija proizvodnog pogona

Isporuka kanalskih fan coil aparata RHOSS
Uvećaj

DANBOS d.o.o. 2007. god.
Sistem za hlađenje vode u tehnološkom procesu; objekat Fabrika vode Neštin

Isporuka i puštanje u rad agregata za hlađenje vode - cilera proizvod RC Group.
Uvećaj

Economic Vitez, 2007. god.
Grejanje apartmanskog naselja; objekat: hotel Aquareumal u banji Fojnica

Puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda proizvod RHOSS, sa vijčanim kompresorima.


Uvećaj

PIONIR SUBOTICA, 2007. god.
Klimatizacija proizvodnog prostora; objekat Pionir Subotica                  

 Isporuka kanalskih fan coil aparata RHOSS i izradom i montažom plenuma za svež vazduh od poliuretanskih panela obostrano obloženih Al-folijom proizvod P3 i regulacionih dempera sa motornim pogonom BELIMO.
Uvećaj

PIONIR PARAĆIN, 2007. god.
Klimatizacija proizvodnog prostora; objekat Pionir Paraćin

Isporuka programiranje i puštanje u rad sistema za upravljanje i akviziciju BCMS JUREN na bazi procesora Xweb 500 CAREL sa mogućnošću pristupa preko interneta.

Uvećaj

Radijator inženjering Kraljevo, 2007. god.
Klimatizacija poslovnog prostora; objekat Poslovni centar u Kraljevu

Isporuka ventilator konvektora proizvod "RHOSS";

Uvećaj

Radijator inženjering Kraljevo, 2007. god.
Klimatizacija hotela; objekat Hotel Turist Kraljevo

Isporuka čilera/toplotne pumpe proizvod RC GROUP i kanalskih, kasetnih, parapetnih i podplafonskih ventilator konvertora proizvod RHOSS;
Uvećaj

TELENOR d.o.o. 2007. god.
klimatizacija baznih stanica mobilne telefonije – 7 objekata u Srbiji

Isporuka i montaža specijalnih kontejnerskih klima uređaja RC GROUP sa rashladnim i free cooling sitemom za obradu vazduha.


Uvećaj

Radijator inženjering Kraljevo, 2008. god.
Klimatizacija poslovnog prostora; objekat Poslovni centar u Kraljevu

Isporuka i puštanje u rad rashladnog agregata za vodu – čilera proizvod RHOSS
Uvećaj

BEOHAMEX d.o.o. Beograd, 2008. god.

Isporuka 21 kom. poluhermetičkih klipnih rashladnih kompresora BITZER, modela:

2HC-1.2Y, 4EC-4.2Y i 4CC-9.2Y

Uvećaj

TELENOR d.o.o. 2008. god.
Klimatizacija baznih stanica mobilne telefonije – 6 objekata u Srbiji

Isporuka i montaža specijalnih kontejnerskih klima uređaja RC GROUP sa rashladnim i free cooling sitemom za obradu vazduha.
Uvećaj

TERMING d.o.o. 2008. god.
Klimatizacija poslovnog prostora; objekat supermarket IDEA

Isporuka i puštanje u rad agregata za hlađenje tečnosti - toplotne pumpe sa vazduhom hlađenim kondenzatorima, kasetnih fan coil aparata i klima komore sa rekuperatorom proizvod RHOSS-Italija.
Uvećaj

TRIOPROJEKT d.o.o. 2008. god.
Klimatizacija stambeno poslovne zgrade; objekat Mutapova 20

Isporuka, ugradnja i puštanje u rad parapetnih fan coil aparata i toplotne pumpe za unutrašnju ugradnju sa spoljnim vazduhom hlađenim kondenzatorom (remote condenser), proizvod RHOSS-Italija


Uvećaj

Kim Tec Beograd, 2008. god.
Klimatizacuja poslovnog prostora; objekat u Beogradu

Isporuka 30 ventilator konvektora proizvod VENTILCLIMA
Uvećaj

POLITIKA a.d. 2008. god.
Priprema hladne vode za potrebe starog štamparskog pogona; objekat u Krnjači

Prepravka instalacije, premeštanje na drugu poziciju zbog izgradnje novog pogona i puštanje u rad dva agregata za hlađenje tečnosti proizvod RHOSS-Italija
Uvećaj

Ekopan plus Niš, 2008. god.
Klimatizacija poslovnog prostora; objekat u Nišu

Isporuka opreme za klimatizaciju proizvod RHOSS-Italija: Čiler sa hidromodulom i kasetni, parapetni i zidni fan coil aparati.
Uvećaj

CDE S d.o.o. 2008. god.
Klimatizacija poslovnog prostora; objekat INTEREX ŠABAC

Isporuka i montaža parapetnih fan coil aparata, proizvod RHOSS – Italija
Uvećaj

POLITIKA a.d. 2008. god.
Priprema hladne vode za potrebe novog štamparskog pogona; objekat u Krnjači
                                     

Isporuka, montaža i puštanje u rad dva agregata za hlađenje tečnosti proizvod RHOSS


Uvećaj

Preduzeće za telekomunikacije TELEKOM SRBIJA a.d. 2008. god.
Isporuka, montaža i puštanje u rad postrojenja za hlađenje vode; objekat TKC Beograd

Osnovu postrojenja čine 3 agregata  za hlađenje tečnosti – čilera, proizvod CLIMAVENETA, sa bezuljnim centrifugalnim kompresorima TURBOCOR i vodom hlađenim kondenzatorima.
Uvećaj

Rocler inženjering Budva, 2008. god.
Klimatizacija i priprema sanitarne tople vode; objekat u Budvi

Isporuka, montaža i puštanje u rad opreme za klimatizaciju proizvod RHOSS i pripremu     
sanitarne tople vode solarni sistem WOLF

(sprega sistema za klimatizaciju-toplotnih pumpi sa desuperhiterima i solarnog sistema za pripremu sanitarne tople vode)
Uvećaj

Kaženegra Vladimir, 2008. god.
Klimatizacija i priprema sanitarne tople vode; objekat u Pržnu

Isporuka, montaža i puštanje u rad opreme za klimatizaciju proizvod RHOSS i pripremu sanitarne tople vode WOLF

Uvećaj

Economic Vitez, 2008. god.
Grejanje i priprema tople vode za bazen; objekat: hotel Rreumal u banji Fojnica

Puštanje u rad toplotne pumpe voda-voda proizvod RHOSS, sa vijčanim kompresorima.
Uvećaj

ORSIM, 2008. god.
Klimatizacija proizvodnog pogona; objekat u Vrčinu

Isporuka, montaža i puštanje u rad toplotne pumpe proizvod AISIN - TOYOTA, sa scroll kompresorima pogonjenim motorom na gas i fan coil aparata proizvod RHOSS.