Prvi put u Srbiji - Turbocor kompresori Štampa

Prvi put u Srbiji, FilterFRIGO je izveo i pustio u rad postrojenje sa tri agregata za hlađenje vode – čilera sa bezuljnim twin-turbo centrifugalnim kompresorima TURBOCOR i vodom hlađenim kondenzatorima za potrebe Telekomunikacionog centra Beograd.