Prvi put u Srbiji - TP sa gasnim motorom Štampa

FilterFRIGO je projektovao i izveo instalaciju za klimatizaciju sa toplotnom pumpom (TP) sa gasnim motorom za pogon rashladnih scroll kompresora, visoke efikasnosti. Sva otpadna toplota od gasnog motora se koristi za pripremu sanitarne tople vode temperature do 80oC.